Marzec 1968
– etap w drodze do Wolności

22 grudnia 2017 - 1 marzec 2018 r. rejestracja uczestników, przyjmowanie zgłoszeń i abstraktów - o przyjęciu Państwa referatu poinformujemy w ciągu 2 tygodni od zgłoszenia. O przyjęciu, poza przesłankami merytorycznymi, będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Na zgłoszenia Państwa udziału w konferencji: czynnego (wystąpienia) lub biernego (uczestnictwo w konferencji za potwierdzeniem z możliwością druku referatu) czekamy do 1  marca 2018r.

 

21-22 marzec 2018 r. konferencja

 

30 kwietnia 2018 r. zakończenie przyjmowania referatów do druku zgodnie z podanymi wytycznymi edytorskimi

 

Warunkiem wydrukowania każdego artykułu jest pozytywna recenzja wydawnicza.

Konferencja w Toruniu