Marzec 1968
– etap w drodze do Wolności

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK

87-100 Toruń

ul. Batorego 39 L

marzec1968@umk.pl

Konferencja w Toruniu