Marzec 1968
– etap w drodze do Wolności

Kierownicy konferencji:

Prof. dr hab. Wojciech Polak

dr hab. Arkadiusz Czwołek

dr Sylwia Galij-Skarbińska

Sekretarze konferencji:

mgr Judyta Bielanowska

mgr Szymon Gajewski

lic. Julia Kołodziejska

Konferencja w Toruniu