Marzec 1968
– etap w drodze do Wolności

Przewidujemy wygłoszenie referatów dotyczących następujących zagadnień:

-apekty międzynarodowe wydarzeń marcowych

- polityczne, społeczne i ekonomiczne przyczyny wydarzeń Marca 1968;

- przebieg wydarzeń Marca 1968 r. w różnych miastach i ośrodkach akademickich;

- uczestnicy rewolty marcowej;

- struktury PZPR wobec wydarzeń marcowych;

- aparat władzy w czasie wydarzeń marcowych;

-kampania antysemicka kreowana przez władze komunistyczne i jej skutki;

- represje w trakcie i po wydarzeniach marcowych;

- propaganda władzy komunistycznej w czasie rewolty marcowej;

- rola Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej w czasie rewolty marcowej;

- sytuacja na wyższych uczelniach po Marcu 1968 r.;

- Kościół katolicki wobec rewolty marcowej;

-wpływ wydarzeń Marca 1968 r. na przemiany polityczne w PRL;

- pamięć o wydarzeniach Marca 1968 r. w PRL i III Rzeczypospolitej;

- losy uczestników rewolty marcowej w PRL i III Rzeczypospolitej.

Konferencja w Toruniu