Marzec 1968
– etap w drodze do Wolności

Opłata konferencyjna dla uczestników w kwocie 250 zł (opcja bez noclegu) oraz 350 zł (opcja z 1 noclegiem) powinna być wniesiona na konto do dnia 01.03.2018 r. Opłata konferencyjna obejmuje koszty: 1 noclegu (w opcji), wyżywienie oraz wydrukowanie materiałów pokonferencyjnych (monografia recenzowana).

Istnieje możliwość druku artykułu bez udziału w konferencji po wniesieniu opłaty w kwocie 200 zł.

Warunkiem wydrukowania każdego artykułu jest pozytywna recenzja wydawnicza.

Kolejność rejestracji (obowiązkowa):

1. Najpierw należy zarejestrować się tworząc własne konto. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola. Po rejestracji jest wysyłany automatycznie link aktywacyjny na podane  konto, który należy potwierdzić,

2. Po zalogowaniu należy wypełnić abstrakt (zakładka abstrakty) i poczekać na jego akceptację przez recenzenta

3. Należy wypełnić zakładkę płatności. Wybieramy noclegi oraz posiłki. Na dole widnieje końcowa suma do zapłaty,

4. Na konto uniwersytetu należy wnieść opłatę konferencyjną w podanym terminie.

5. Potwierdzenia wpłaty dokona administrator serwisu konferencyjnego, która będzie widoczna na indywidualnym koncie konferencyjnym.

 

 

 

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bank Millennium S. A. Warszawa

45 1160 2202 0000 0000 3174 8579

SWIFT: BIG B PL PW

IBAN: PL45 1160 2202 0000 0000 3174 8579

z dopiskiem marzec1968 oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika

 

Na zgłoszenia czekamy do 1.03. 2018 r.

Konferencja w Toruniu